PROCEDURY UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy

w Starkowie 


 

 

 

Szkoła Podstawowa Im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

77-235 Trzebielino
tel./fax  (059)8580077