KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ  GAZETKĘ NA HOLU SZKOŁY

 

W listopadzie, bieżącego roku szkolnego ogłosiłam klasowy konkurs na najciekawszą, tematyczną  gazetkę  na holu szkoły na dany miesiąc. Temat gazetki był dowolny. Gospodarze klas wylosowali konkretny miesiąc i ich zadaniem było pilnowanie terminu. Wychowawcom przekazałam informacje dotyczące kryteriów oceniania, a mianowicie: pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu, walory artystyczne, estetyka wykonania oraz wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.  Specjalnie powołane, niezależne jury : Monika Czykier – Sokołowska, Danuta Kubiak, Magdalena Jedlińska oceniło gazetki i wyłoniło zwycięzców:
I MIEJSCE – KL. II B,
II MIEJSCE – KL. I B,
III MIEJSCE KL. III B.
Uczniowie otrzymali słodkości, które ufundowała pani Karolina Jedlecka, właścicielka sklepu ABC w Suchorzu. 

 

                                                                                                      Izabela Łazuga

I MIEJSCE – KL. II B

II MIEJSCE – KL. I B

III MIEJSCE KL. III B