W dniu 27 kwiatnia 2016 roku w ramach zajęć rewalidacyjnych odbyła się wycieczka edukacyjna do Ceramikarni w Słupsku. Jednymi z celów zajęć rewalidacyjnych są: wspomaganie rozwoju, zdolności i zainteresowań 
ucznia, usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz orientacji przestrzennej. Dlatego też zajęcia rewalidacyjne nie muszą kojarzyć się tylko z ciężką pracą, ale można wykorzystać różne formy wpływające na rozwój ucznia. Uczniowie w Ceramikarni Słupskiej dowiedzieli się na czym polega praca garncarza, mieli okazję zobaczyć wystawę zabytków słupskich wykonanych z gliny przez panią Jankę w skali 1:700, i wreszcie sami mogli popracować z gliną. Podczas zajęć uczniowie poznali różne techniki tworzenia naczyń, figur i ozdób z gliny. Sami wykonali ozdobne tabliczki na ścianę, które otrzymają po wypaleniu.

                                                                             

                 Izabela Czyż