Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uśmiechniętych i pełnych entuzjazmu uczniów gimnazjum 1 września 2015 r. powitała pani dyrektor wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. W bieżącym roku szkolnym do gimnazjum uczęszczać będzie 102 uczniów, którzy podzieleni zostali na 6 oddziałów klasowych. Kadra pedagogiczna liczy 15 nauczycieli.

Szkoła umożliwia uczniom gminy Trzebielino uczęszczanie na dodatkowe zajęcia edukacyjne m. in. z języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego, języka rosyjskiego i języka kaszubskiego. Zgodnie z nowymi założeniami ministerstwa oświaty pierwszoklasiści otrzymali darmowe podręczniki do wszystkich obowiązkowych przedmiotów.

Warto wspomnieć również o losach naszych absolwentów. W roku szkolnym 20104/2015 gimnazjum ukończyło 47 uczniów. Spośród tej liczby 7 osób podjęło naukę w liceach ogólnokształcących, 26 zdecydowało się na trud nauki w technikach różnego typu, mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu. Natomiast 12 uczniów kontynuuje naukę po gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkołę średnią blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Słupsku.