Matematyka z Mikołajem

7 grudnia 2015 roku w naszym gimnazjum w klasie 2b odbyła się mikołajkowa lekcja matematyki w ramach podsumowania projektu Rok Matematyki na Pomorzu koordynowanego przez: Samorząd Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską oraz Akademię Pomorską w Słupsku. 

Celem prowadzonych zajęć było rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne powiązane ze świętami. 

Uczniowie pracowali w grupach, rywalizując miedzy sobą i zdobywając punkty za poszczególne zadania. Zajęcia rozpoczęły życzenia typowo matematyczne. Jednym z wielu zadań przygotowanych na tę lekcję była świąteczna krzyżówka matematyczna, przekształcenie Mikołaja względem prostej – symetralnej czy zadanie z treścią z procentowymi obniżkami świątecznymi.

Dobór tego typu zadań kształci przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego i życia codziennego a także rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia, logicznego rozumowania, interpretowania informacji i analizowania danych. Uczestnicy zajęć w pełni wykorzystali własne możliwości, rozbudzili ciekawość poznawczą, byli kreatywni, podejmowali się nowych działań, a wszystko to w jednym celu – matematyka nie musi być nudna. Wszyscy uczniowie klasy 2b otrzymali skromne prezenty od matematycznego Mikołaja.

Następna nietypowa lekcja matematyki już wiosną; „Matematyka z zajączkiem wielkanocnym”.

 

 

Katarzyna Orbik – Balcerzak