Międzyklasowy Konkurs Czytelniczy

 

„Kocham Cię, książko!”

         Rok szkolny 2015/2016 to rok rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów. Działania grupy projektowej, do której należały uczennice: Zuzanna Biniek, Barbara Jedlecka, Anna Kadylak, Klaudia Nowatka i Aleksandra Kruk idealnie wpisywały się w założenia  programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wraz z opiekunką projektu, panią Anną Kowalczyk, założyły Szkolny Klub Dyskusyjny. Na wszystkich spotkaniach starały się odpowiedzieć na pytanie: „Czy warto dyskutować?”, które było równocześnie nazwą ich projektu. 
            Po kilku miesiącach pracy, po wielu burzliwych dyskusjach doszły do wniosku, że nie tylko warto dyskutować, ale wręcz należy to robić. Dyskusja na temat ponadczasowych wartości zawartych w książkach poszerza horyzonty, rozwija umysł i zmienia spojrzenie na świat. Ucząc się dyskutowania na ważne tematy, uczymy się m. in. szacunku wobec poglądów innych osób.   Gimnazjalistki zastanawiały się, w jaki sposób podsumować swój projekt i przy wsparciu pani Anny Kowalczyk oraz pana Jarosława Wasyluka prowadzącego bibliotekę szkolną postanowiły zorganizować międzyklasowy konkurs czytelniczy o wymownej nazwie „Kocham Cię, książko!”. Miały nadzieję, że taka forma prezentacji publicznej efektów pracy nad projektem będzie dla ich kolegów i koleżanek doskonałym bodźcem do czytania książek i dyskutowania na ich temat...
i miały rację. :)            Dzień, w którym zorganizowały konkurs, nie był przypadkowy. Wybrały pierwszy dzień roboczy po  Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, który obchodziliśmy
w sobotę 23.04.

            Do zabawy w konkursie dziewczęta zaangażowały wszystkich uczniów naszego gimnazjum. Rywalizujące ze sobą klasy Ia i Ib musiały wykazać się znajomością tragedii W. Szekspira pt. „Romeo i Julia”.  Klasy drugie odpowiadały na pytania dotyczące „Krzyżaków” H. Sienkiewicza,
a klasy trzecie zmierzyły się z fascynującym dziełem A. Sapkowskiego pt. „Wiedźmin. Ostatnie życzenie”.

            Niektórzy mawiają, że: "Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała". Stąd wziął się pomysł, aby w konkursie sprawdzić nie tylko wiedzę gimnazjalistów, ale też ich sprawność fizyczną. Już w pierwszej rundzie, w której uczniowie wszystkich klas musieli odpowiedzieć na 5 pytań na temat wskazanej lektury, czas przeznaczony na zastanowienie uzależniony był od jakości wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Klasy pierwsze, aby wydłużyć czas na zastanowienie, musiały, stojąc w kółku, odbijać do siebie piłkę siatkową. Jeśli piłka upadła im na ziemię, reprezentanci grupy odpowiadali na pytania natychmiast. Klasy drugie mogły zyskać czas na zastanowienie dzięki temu, że jednocześnie kilkoro uczniów skakało na skakance. Wybrani uczniowie klas trzecich natomiast kręcili kołem hula hop.

            W rundzie drugiej odbył się wyścig rzędów. Uczniowie klas pierwszych musieli w parach dotrzeć na drugi koniec sali gimnastycznej, tworząc tzw. taczkę. Tam czekał na nich kolega z klasy, który przekazywał karteczki, na których znajdowały się imiona bohaterów lektury. Uczestnicy wyścigu rzędów po zdobyciu wszystkich karteczek zanosili je do reprezentantów, którzy musieli wybrać, czy dany bohater związany jest z rodziną Kapuletów czy Montekich. Klasy drugie zdobywały karteczki, pokonując tor zastawiony płotkami. Reprezentanci musieli wskazać, czy dany bohater literacki z „Krzyżaków” jest postacią fikcyjną czy historyczną. Klasy trzecie musiały przydzielić bohaterów do określonego opowiadania A. Sapkowskiego. Odpowiednie kartki przyniosła im grupa uczniów, która musiała się wykazać umiejętnością kozłowania piłki koszykowej i trafnym rzutem do kosza.

            W rundzie trzeciej reprezentanci musieli przekazać sobie kolejno fragment książki, który
w całości od nauczyciela usłyszał tylko jeden uczeń, ponieważ w tym czasie pozostali uczestnicy słuchali muzyki. Konkurencja ta przypominała dawną zabawę zwaną głuchym telefonem. Jury
w składzie: pani Barbara Borej, pani Monika Czykier-Skołowska, pan Michał Żerebny, liczyło słowa wypowiadane przez ostatniego uczestnika zabawy, które były zgodne z tekstem. Ta konkurencja sprawiła wszystkim wiele radości.

            Zadaniem uczniów w ostatniej rundzie było stworzenie rzeźby z ludzi i papieru toaletowego. Klasy pierwsze przedstawiały w swoich rzeźbach tzw. scenę balkonową z tragedii Szekspira. Starały się wiernie zaprezentować wyznanie miłości Romea do Julii. Klasy drugie tworzyły rzeźbę prezentującą przebaczenie win Zygfrydowi de Löwe przez Juranda ze Spychowa. Klasy trzecie natomiast pokazały rzeźbę Wiedźmina jadącego na swoim koniu-Płotce. Zwiedzanie muzeum z tak atrakcyjnymi i wiernie naśladującymi rzeczywistość przedstawioną w lekturach rzeźbami było samą przyjemnością.

            Po czterech konkurencjach jury podsumowało punktację i okazało się, że najlepszą znajomością treści „Romea i Julii” W. Szekspira wykazała się klasa 1a. Treść „Krzyżaków” H. Sienkiewicza najlepiej zna klasa 2a. Natomiast bogatą wiedzą na temat „Wiedźmina”
A. Sapkowskiego może pochwalić się klasa 3b.

            W konkursie czytelniczym wszystkich uczniów naszej szkoły możemy nazwać zwycięzcami. Po pierwsze dlatego, że mogą pochwalić się znajomością lektur, że świetnie radzą sobie podczas dyskusji na ich temat, a po drugie dlatego, że wszyscy zostali nagrodzeni pozytywnymi ocenami z języka polskiego i z wychowania fizycznego.

            Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie do konkursu.

 

                                                                                              Organizatorzy:

                                                                                              Szkolny Klub Dyskusyjny

                                                                                              Anna Kowalczyk

 

                                                                                              Jarosław Wasyluk