ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

           

            Korzenie nauki są gorzkie, ale słodkie są jej owoce.

 

            Powyższe motto przyświecało tegorocznym absolwentom Gimnazjum w Starkowie w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015. W tym ważnym dla nich dniu towarzyszyło im grono nauczycieli, pracownicy szkoły, przedstawiciele Gminy Trzebielino w osobie Andrzeja Grzybowskiego i Pauliny Omelańskiej. Na tę uroczystość zjawili się też państwo Wiśniewscy, jako reprezentanci Nadleśnictwa Trzebielino. Nie zabrakło również Dyrektor Gimnnej Biblioteki w Trzebielinie Pani Krystyny Podraży, jak również właściciela firmy przewozowej Gochy Józefa Gawina. Społeczność wiejską reprezentowali także sołtysi wsi Suchorza i Starkowa oraz właścicielka sklepu ABC w Suchorzu.
Na zakończeniu roku szkolnego obecni byli również rodzice i inni przyjaciele szkoły.

             Uroczystość przebiegała dwuetapowo. Pierwsza część miała charakter podniosły, w  trakcie której Pani Dyrektor wręczała świadectwa
i nagrody dla wszystkich absolwentów Gimnazjum. Nagrodę Wójta, którą wręczał Andrzej Grzybowski za najwyższe wyniki w nauce, otrzymali uczniowie: Julia Wiśniewska, Aleksandra Śniegulska i Maja Krefta. Przewodniczący Rady Gminy nagradzał również uczniów, którzy zwyciężyli
w konkursie plastycznym pod hasłem „Moja mała ojczyzna - gmina Trzebielino. Tutaj uczę się i odpoczywam”. Nie zabrakło pochwał i nagród książkowych dla uczniów klas trzecich, którzy dzielnie angażowali się w życie szkoły przez trzy lata. Rozsławiali ją  w zawodach sportowych, wykazywali się altriuizmem poprzez działalność wolontariatu, organizowali wiele imprez szkolnych, czym udowadniali swoją skuteczność
w samorządzie szkolnym, uświetniali wiele uroczystości gminnych swą nieprzeciętna grą aktorską.

            O doskonałym obyciu ze sceną uczniów klas trzecich przekonaliśmy się również w drugiej części uroczystości, która była prezentacją  wszystkich talentów młodzieży gimnazjalnej. Mogliśmy usłyszeć występ wokalny Konrada Szyngiera i Norberta Kaczmarczyka oraz piosenki
w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego. Mieliśmy okazję także obejrzeć przedstawienie pożegnalne ukazujące doskonałą  grę aktorską młodych artystów, jak również  profesjonalny pokaz taneczny kilku dziewcząt z Gimnazjum. Całą uroczystość  zakończyło pożegnanie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły przez absolwentów, którzy wyrazili swoją wdzięczność wszystkim zgromadzonym na sali  za ich wytężoną pracę i wkład włożony w ich wychowanie.

 

 

 

Szkoła Podstawowa Im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

77-235 Trzebielino
tel./fax  (059)8580077