Egzamin gimnazjalny 2015

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca.