Egzamin gimnazjalny 2015

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca.

 

 

 

Szkoła Podstawowa Im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

77-235 Trzebielino
tel./fax  (059)8580077