Regulamin szczęśliwego numerka
Rok szkolny 2012/2013

  1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany w obecności pracownika szkoły.

  2. Szczęśliwy Numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych.

  3. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do Sali).

Uczeń, którego Numer wylosowano jest zwolniony w danym dniu z:

  • odpowiedzi ustnej na ocenę
  • z pisania kartkówek (zapowiedzianych, karnych, niezapowiedzianych)*

*Jeżeli dany przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo  nie obowiązuje zwolnienie z zapowiedzianych kartkówek

Jeśli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego Numerka.

6.    Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.