W roku szkolnym 2009/10 Samorząd Szkolny
 we współpracy z nauczycielami,
 oraz uczniami planuje przygotowanie następujących przedsięwzięć:

 

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Wybór nowego Samorządu Szkolnego

wrzesień 2009 r.

opiekun Samorządu Szkolnego

2.

Zebrania Samorządu Szkolnego

według  potrzeb

opiekun Samorządu Szkolnego

3.

Spotkanie z dyrektorem Szkoły

według  potrzeb

Samorządy klasowe

 

4.

 

Współpraca z dyrektorem i wychowawcami

 

cały rok

opiekun Samorządu Szkolnego

Samorządy poszczególnych klas

5.

Zaprojektowanie gabloty Samorządu Szkolnego oraz dbanie o jego estetykę i aktualizacje

 według  potrzeb

Samorząd Szkolny

6.

Organizacja akcji „Szczęśliwy Numerek”

cały rok

zarząd Samorządu Szkolnego

7.

 

Organizacje akcji charytatywnych

według  potrzeb

Samorząd Szkolny we współpracy z wolontariatem

8.

Współorganizacja Szkolnych imprez i uroczystości

według harmonogramu imprez szkolnych

Samorząd Szkolny
opiekun Samorządu Szkolnego

9.

Wydawanie gazetki szkolnej „GIMNAZETKA”

cały rok

zarząd Samorządu Szkolnego

 

10.

 

Organizacja dyskotek

 

według harmonogramu dyskotek szkolnych

Rada pedagogiczna, opiekun Samorządu Szkolnego
zarząd Samorządu Szkolnego

11.

Przygotowanie wróżb na dyskotekę Andrzejkową

listopad 2009 r.
 

zarząd Samorządu Szkolnego

12.

Przygotowanie poczty walentynkowej

luty 2010 r.

zarząd Samorządu Szkolnego

13.

Udział w projekcie „Szkoła bez przemocy”

 

  

cały rok szkolny

Samorząd Szkolny
Pedagog Szkolny

a)

rozpowszechnianie projektu

Sekretarz Samorządu Szkolnego

b)

Zorganizowanie konkursu na najlepszego wychowawcę

Z-ca Samorządu Szkolnego

c)

Prowadzenie mediacji rówieśniczych w celu rozwiązania konfliktów
(deklaracje pokojowa)

przewodniczący Samorządu Szkolnego
skarbnik