ZARZĄD SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

Marta Łazuga - Przewodniczący

Magdalena Stoltman - Zastępca Przewodniczącego

Roksana Krefta - Skarbnik

Magdalena Głuchowska - kontakty z mediami

Monika Szczęsna - kontakty z mediami

 

Funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego pełni pani Małgorzata Zacholska.