Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 została wybrana 
Martyna Warsińska, która otrzymała 67% głosów. Zastępcą został Nikodem Staroszak.

Frekwencja na wyborach była bardzo wysoka  - 92%.

 

Dziękujemy za oddanie głosów i gratulujemy.