PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie z dnia 20.10.2016 r.

 

Komisja wyborcza w składzie :

1. Mateusz Łazuga - Przewodniczący

2. Filip Krefta

3. Adrian Kuniszewski

4. Zuzanna Zefert

5. Róża Jazowska                                                  

6. Aleksandra Grabowska

7. Lena Świderska

stwierdza, że w walnym głosowaniu uczniów Gimnazjum w Starkowie uczestniczyło 90 uczniów uprawnionych do głosowania.

Oddano 90 głosów, w tym 89 to głosy ważne.

Frekwencja wyniosła 87%

 

Poszczególni kandydaci otrzymali:

1. Sieklucka Alina  64 głosy

2. Jedlecka Barbara 25 głosów

 

W związku z powyższym Przewodniczącym Samorządu Szkolnego Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie w roku szkolnym 2016/2017 została wybrana:

 

 

Alina Sieklucka

 

 

Szkolna Komisja Wyborcza