Dnia  9 października 2014 roku odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego  Samorządu Szkolnego.

Wybory przygotowała i przeprowadziła z wielką skrupulatnością Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:

  • Klaudia Grzybek – przewodnicząca
  • Wiktoria Grygonis
  • Weronika Beger
  • Daria Welzandt
  • Sandra Gawenda
  • Izabela Perzyńska
  • Jakub Malinowski
  • Paweł Pszeniczny
  • Filip Mazur

Frekwencja wyniosła 98%.

W wyniku głosowania skład zarządu Samorządu Szkolnego 2014/15 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego- Kośla Sara

Zastępca Przewodniczącego- Pałasz Paweł

Członkowie zarządu- Właśniak Agnieszka i Hasulak Julia

 

Funkcje opiekuna Samorządu Szkolnego pełni p. Małgorzata Zacholska.