ZESTAWIENIE OCEN

Najwięcej ocen celujących ma KLASA IIIA(15 ocen), na drugim miejscu
KLASA IB (14 ocen), na trzecim miejscu KLASA IIIB (11 ocen)

Najwięcej ocen bardzo dobrychma KLASA IIIA (63), na drugim miejscu uplasowała się KLASA IA (59 ocen), i na trzecim miejscu KLASA IIB (54 oceny)

Najwięcej ocen dobrychodnotowaliśmy w KLASIE IIIB (90 ocen), na drugim miejscu znalazła się KLASA IA (78 ocen), a na trzecim miejscu KLASA IIIA
(76 ocen)

Królem ocen dostatecznychjest KLASA IIIB (96 ocen), na drugim miejscu KLASA IIA (94 oceny), a na trzecim KLASA IIB (91 ocen)

Najwięcej ocen dopuszczającychma KLASA IIA (84 oceny), na drugim miejscu KLASA IIB (64 oceny), na trzecim zaś KLASAIIIB (61 ocen)

Natomiast ocen niedostatecznychnajwięcej jest w KLASIE IIA (15 ocen), na drugim miejscu KLASA IIIA i KLASA IIIB (4 oceny) i na trzecim miejscu KLASA IB (3 oceny)

 

KLASY O NAJWIĘKSZYCH ŚREDNICH PO I SEMESTRZE

I IA 3,71
II IIIA 3,7
III IB 3,61
IV IIIB 3,51
V IIB 3,43
VI IC 3,38
VII IIA 3,11
 
NAJLEPSZE KLASY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PO I SEMESTRZE
PRZEDMIOTY NAJLEPSZA KLASA ŚREDNIA KLASY
JĘZYK POLSKI IIIA 3,79
JĘZYK ANGIELSKI IB 3,94
JĘZYK NIEMIECKI IIIA 3,32
HISTORIA IIIA 4,53
WOS IIIA 4,11
ZAJ. ARTYSTYCZNE IA 4,2
MUZYKA IA 4,1
GEOGRAFIA IIIA 3,16
BIOLOGIA IIIB 3,59
CHEMIA IA 3,5
MATEMATYKA IIB 3,16
TECHNIKA IIIA 3,95
W-F IIB 4,42