PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Wybór nowego SU

wrz-12

Opiekun SU

Zebrania SU

według potrzeb

Opiekun SU

Współpraca z dyrekrtorem i wychowawcami

cały rok

Opiekun SU wraz z  SU

Projektowanie i aktualizacja gabloty SU

według potrzeb

SU

Organizacja Akcji "Szczęśliwy Numerek"

cały rok

SU

Współorganizacja imprez i uroczystości

wg harmonogramu imprez

Opiekun SU wraz z  SU

Konkurs na "Super Klasę"

19.11-29.11.12

Opiekun SU wraz z  SU

Organizacja Wróżb Andrzejkowych

30.11.2012

Opiekun SU wraz z  SU

Mikołajki(czapki mikołajkowe)

06.12.2012

Opiekun SU wraz z  SU

Wigilia Szkolna(sentencje)

do uzgodnienia

Opiekun SU wraz z SU i wychowawcami

Wybory na Supergimnazjalistkę i gimnazjalistę

07.01-12.01.13

opiekun SU wraz z SU i gazetką szkolną

Poczta Walentynkowa

04.02.13-13.02.13

SU

Walentynki(Randka w ciemno)

08.02.13

Opiekun SU wraz z SU i wychowawcami

Dzień Kobiet(apel)

08.03.13

Opiekun SU wraz z SU i wychowawcami

Dzień Wagarowicza(raj pieszy "wiosenka")

21.03.13

Współpraca SU z p. Tomaszem Kubiakiem

Prima Aprilis

do uzgodnienia

Opiekun SU wraz z SU i wychowawcami

Dzień Dziecka(kokursy, ankieta)

01.06.13

współpraca SU z nauczycielami

Dyskoteki szkolne(plaowanych 5)

do uzgodnienia

współpraca SU z radą pedagogiczną

Współpraca z wolontariatem w organizowaniu imprez tematycznych

według potrzeb

współpraca SU z p. Katarzyną Orbik-Balcerzak

Współpraca z Gazetką szkolną

według potrzeb

współpraca SU z p. Anną Kowalczyk