GDZIE SZUKAĆ POMOCY?horizontal rule 

Niebieska Linia 
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie 
bezpłatny telefon 0 800 120 002

 

horizontal rule

 

Zatrzymać Przemoc 
bezpłatny telefon Komendy Stołecznej Policji 
0 800 120 148

 

horizontal rule

 

Pomarańczowa Linia 
pomoc osobom pijącym 
telefon 0 801 14 00 68

 

horizontal rule

 

Antynarkotykowy Telefon Zaufania 
codziennie od 16.00 do 21.00 
telefon 0 801 199 990

 

horizontal rule

 

Rzecznik Praw Dziecka 
pan Marek Michalak