7 - 11 grudnia 2009

Tydzień Wolontariatu to organizowane po raz pierwszy w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy" ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę wolontariatu szkolnego

Wolontariat jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych.

Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

 • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
 • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
 • chęć bycia potrzebnym;
 • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;
 • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
 • pobudki religijne.

W ramach tygodnia wolontariatu w naszym gimnazjum odbyły się następujące działania: 

”Mamo, tato, odpocznij ...” – popołudniowe zabawy integracyjne i plastyczne.  

Uczennice klasy IIIB : Klaudia Kośla, Roberta Wojtyniak, Angelika Półtorak i Klaudia Szymańska poświeciły swój przedpołudniowy, sobotni czas na zabawy z młodszymi dziećmi. Zorganizowały gry, zabawy i zajęcia plastyczne dla uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Suchorzu. Spotkanie z dziećmi pod hasłem : „ Mamo, tato odpocznij......” odbyło się w świetlicy „Pokemon” w Suchorzu. Dzieci pod kierunkiem młodzieży utworzyły „pajęczynę przyjaźni”, grały w  „parzącą” piłkę, szukały kolorów, śpiewały i tańczyły. Plastelina, koraliki, brokat, wata i kartka papieru to materiały, z których stworzyły przepiękne kartki do św. Mikołaja.

Po słodkim poczęstunku maluchy zmagały się z puzzlami, bawiły się w głuchy telefon i do czasu przyjścia rodziców  radośnie bawiły się w ulubiona zabawę „Raz,  dwa, trzy baba Jaga patrzy!” .

Całość pod opieką pani Izabeli Łazugi. A to krótki fotoreportaż ;)

 


Szkolne przedstawienia profilaktyczne, mające na celu:
 

 • zbudowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym i poczucia, że szkoła jest wspólnotą przyjazną każdemu jej członkowi,
 • zwiększenie wiedzy uczniów i rodziców o negatywnych skutkach zjawisk patologicznych (nałogi, agresja, depresja)  i przyczynach występowania tych zjawisk,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach sprzyjających pojawieniu się zjawisk patologicznych
 • rozbudzanie postaw prospołecznych, rozwijanie zainteresowań, chęci pogłębiania wiedzy,
 • podejmowanie właściwych wyborów. 

A to galeria występów szkolnych teatrów profilaktycznych przygotowanych przez klasy:

 2c z wychowawcą panem Jarosławem Wasylukiem,  3a – z panem Mariuszem Bartczakiem,  i 3b – z panią Katarzyną Wirkus. Wszystkim aktorom i opiekunom gratulujemy!!

 

Spotkanie z lokalnym liderem Centrum Wolontariatu w Słupsku – panią Ewą Kosiedowską

 

Warsztaty „aktywni wolontariusze”,  które miały miejsce w naszej szkole były doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, do poznania wartościowych ludzi, kontaktu z wykwalifikowanym trenerem oraz spędzenia czasu w twórczej atmosferze!

W zajęciach uczestniczyli wolontariusze  klubu „Auxilium” oraz przedstawiciele Szkolnego Samorządu. Zajęcia poprowadzone przez panią Ewę Kosiedowską miały na celu:

 •  włączenie młodych ludzi w działalność społeczną i publiczną,
 •  zachęcenie młodzieży do działań wolontarystycznych i realizacji własnych inicjatyw,
 • popularyzację wolontariatu i upowszechnianiem programów wolontarystycznych w placówkach edukacyjnych, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych,

Młodzież obejrzała kilka spotów reklamowych promujących wolontariat, narodziny filantropii oraz skróty programu Make a Connection. Film pobudził młodzież do dyskusji.

Całość pod opieką pani Katarzyny Orbik - Balcerzak