PLAN PRACY SZKOLNEGO WOLONTARIATU AUXILIUM
w roku szkolnym 2010/2011

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Planowanie pracy Klubu

1. Aktualizacja członków klubu i zapoznanie z regulaminem.

Wrzesień

2. Podjęcie indywidualnych zadań, wspólnych działań szkolnego wolontariatu oraz stałych zadań ogólnopolskich.

W ciągu roku

3. Spotkania wolontariuszy z opiekunem 1 x w miesiącu

Zadania i akcje charytatywne

1. Pomoc w nauce i w odrabianiu lekcji innym gimnazjalistom

Cały rok

2. Współpraca z Fundacją „Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”

Październik

3. Zbiórka słodyczy do świątecznej paczki dla potrzebujących

Grudzień

4. Prace na rzecz szkoły zależnie od potrzeb

W ciągu roku