11 listopada 2011 roku w słupskiej filharmonii odbyło się coroczne spotkanie wszystkich wolontariuszy. Wyróżnienia i dyplomy otrzymało czternaście osób i stowarzyszeń. Tym razem życzenia dla najaktywniejszych klubów i osób indywidualnych składał zastępca prezydenta miasta Andrzej Kaczmarczyk. Konkurs "Barwy Wolontariatu" skierowany był do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Oficjalną galę poprowadziła tradycyjne prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku: pani Ewa Kosiedowska. Konkurs stworzył możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności. A na koniec, po części oficjalnej, koncert zespołu Magma i uroczysty bankiet ;)