W dniu 5 grudnia 2009 roku o godzinie 16.00 w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica
w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 3 odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu.

Całość poprowadziła Prezes Słupskiego Centrum Wolontariatu – Pani Ewa Kosiedowska. Były życzenia od Prezydenta Miasta Słupska – Pana Macieja Kobylińskiego.

Wolontariat mobilizuje i zachęca do aktywizacji społecznej, pociąga do indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za problemy innych, dąży do poszukiwania coraz to nowszych i skuteczniejszych ich rozwiązań, stanowi punkt wyjścia dla przyjęcia roli aktywnego obywatela, któremu nie jest obojętny los  drugiego człowieka. Uczy myślenia i działania altruistycznego, przekształca ludzi zwyczajnych w organizatorów, twórców, prekursorów, negocjatorów, broniących praw innych, nie potrafiących odnaleźć się w trudnej rzeczywistości społecznej. Pomaga również przełamywać bariery psychiczne i fizyczne, staje się szansą dla osób, które chcą wyrwać się z tzw. marginesu życia - niepełnosprawni, bezrobotni, starzy, „powracający” z uzależnień. Praca w wolontariacie stanowić może wówczas dla nich formę terapii i wsparcia, a nawet staje się miejscem realizacji własnych pasji życiowych.

Po części oficjalnej odbyła się gala baletowa z muzyką wykonywaną na żywo przez Orkiestrę Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku pod batutą Bohdana Jarmołowicza. Choreografię do poszczególnych baletów ułożył Walery Niekrasow. Muzyka Piotra Czajkowskiego do baletów -  "Królewna Śnieżka", "Dziadek do orzechów" i "Jezioro łabędzie" w wykonaniu Solistów  Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i grupy baletowej dziecięco-młodzieżowej z Koszalina.