Pod koniec marca 2008r społeczność uczniowska wspólnie z UKS ”GLADIATOR” działającym przy Gimnazjum w Starkowie rozpoczęli  szalone i trudne przedsięwzięcie o nazwie „PEKIN 2008”.  Akcja ta polegała na przebiegnięciu dystansu dzielącego Polskę od stolicy Chin- Pekinu. Jest to niebagatelnego dystansu 7000km. W biegach uczestniczyli wszyscy chętni gimnazjaliści, nauczyciele, pracownicy obsługi, harcerze. Codziennie ochotnicy wspólnie pokonywali dystans 2km podczas jednej długiej przerwy śródlekcyjnej. Dodatkowo każda klasa miała możliwość biegania raz w tygodniu dłuższy dystans podczas lekcji WF. Przebiegnięta odległość była mnożona przez ilość biegnących w danej chwili i zapisywana na specjalnej tablicy. Mieliśmy zamiar przybiec do Pekinu przed zakończeniem roku szkolnego na cześć nadchodzących Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wspólnie swoją pasją, ambicją i wolą walki chcieliśmy nawiązać do tych pięknych tradycji Igrzysk Olimpijskich. Codziennie pokonywaliśmy swoje słabości, walczyliśmy z  chłodem, deszczem i z prażącym słońcem. Naszym rekordem była frekwencja 67 biegaczy podczas jednej przerwy- tj ponad 1/3 szkoły, ale zdarzyły się przypadki, że biegło nas tylko kilkoro. Wierzyliśmy, że przebędziemy pełen dystans- i tak też się stało! Przez co staliśmy się częścią wielkiej Rodziny Olimpijskiej.