"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

- Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)


Ta myśl towarzyszyła wolontariuszom zbiórce słodyczy, zabawek, artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących rodzin w naszej gminie.
Cieszymy się, że zbiórka żywności wpisała się na stałe do kalendarza naszego gimnazjum i wielu  rodzin, które potrafią dzielić się żywnością. Jest to wyraz odpowiedzialności za nasze społeczeństwo ze strony dorosłych oraz wielka lekcja dobroczynności dla dzieci.
Należy również podkreślić rolę wolontariuszy, bez których zaangażowania, zapału i wsparcia nie udałoby się osiągnąć tak wielkich rezultatów. Każdego, kto chce zostać wolontariuszem, zachęcamy do skontaktowania się z koordynatorem Szkolnego Klubu "AUXILIUM" przy Gimnazjum w Starkowie - panią Katarzyną Orbik - Balcerzak.

Wszystkim bardzo dziękujemy!!!