Sprawozdanie z pracy wolontariuszy klubu „AUXILIUM” 

Uczniowie-wolontariusze gimnazjum w Starkowie w roku szkolnym 2008/09 zostali zapoznani z regulaminem i kartą etyczną wolontariusza. Mają one na celu wyznaczenie działań niesienia pomocy potrzebującym, integrację dzieci i osób niepełnosprawnych, współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Miejscem naszych akcji jest przede wszystkim szkoła oraz każde miejsce gdzie możemy nieść pomoc.

Nad wolontariuszami czuwa nauczyciel-wolontariusz: p. Katarzyna Orbik – Balcerzak (koordynator klubu)

W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy następujące działania:

Kontynuujemy współpracę z Fundacją „Pomóż i Ty”, która polega na rozprowadzaniu na terenie naszej szkoły zakładek. Akcja ''Szkoło Pomóż i Ty''to jeden z elementów lekcji kształtującej pozytywny stosunek do osób potrzebujących i cierpiących.

W bieżącym roku szkolnym zmieniliśmy szatę graficzną naszej strony internetowej. Przez cały rok wszystkie wydarzenia dokumentowaliśmy na stronie gimnazjum.

Katarzyna Orbik - Balcerzrak