Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim
Poezji Bolesława Leśmiana

 

16 listopada 2017 r. dwie uczennice naszej szkoły: Julia Żerebna (klasa VI) i Zuzanna Zefert (klasa 3b gimnazjum) wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Bolesława Leśmiana zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Kołczygłowach.

Konkurs był okazją do uczczenia 140. rocznicy urodzin  i 80. rocznicy śmierci poety.

 

Jakość recytacji naszych uczennic oraz innych uczestników konkursu oceniało jury według ustalonych jednolitych kryteriów: odpowiedni dobór tekstu i jego staranne pamięciowe opanowanie, interpretacja utworu poetyckiego, walory głosowe i kultura słowa oraz ogólne wrażenie estetyczne. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, jurorzy zdecydowali, że Zuzannie Zefert za przepiękną recytację wiersza pt. „Śmiercie” należy się wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz słodki upominek, a nauczyciele pisemne podziękowania i kwiaty.