EDUKACJA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

         Dnia 01.03.2018 r uczniowie klas trzecich i drugich gimnazjum uczestniczyli w  debacie „Edukacja a Przedsiębiorczość”, która odbyła się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Miastku. Celem dyskusji było przeanalizowanie funkcjonowania i rozwoju szkolnictwa zawodowego na tle uwarunkowań rynku pracy. Spotkanie rozpoczął Starosta Bytowski, witając zaproszonych pracodawców, instytucje rynku pracy oraz uczniów. Elementem kulminacyjnym była dyskusja, w której uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele środowisk związanych z doradztwem edukacyjno- zawodowym Dowiedzieliśmy się, że sytuacja na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz wciąż zmieniające się otoczenie gospodarcze wpływają na zmiany w obszarach edukacji zawodowej. Konieczne staje się dostosowanie aktualnej oferty kształcenia zawodowego do potrzeb firm z branż o wysokim potencjale rozwoju (branż rozwijających się na terenie Powiatu Bytowskiego). Jednym z celów Powiatu Bytowskiego jest poza rozwijaniem dotychczasowych kierunków także uruchomienie i poszerzenie zakresu oferty kształcenia zawodowego, które niewątpliwie zwiększą szanse dobrego startu w dorosłość dzisiejszej młodzieży. Działania Starostwa Powiatowego w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego obejmują ścisłą współpracę z pracodawcami działającymi na terenie Powiatu Bytowskiego. Po debacie zaproszono nas do zwiedzenia szkoły. Uczniowie poznali pomieszczenia warsztatowe, klasy lekcyjne oraz internat. 

 

                                                                                                       Izabela Łazuga